Anna Kubiak
ur.w 1951 r. w Łodzi, socjolog (absolwentka Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego U.Ł.
Delegatka na WZD (Walne Zgromadzenie Delegatów) NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemi Łódzkiej, wspierała jako pracownik naukowy U.Ł. strajk studencki 81r. (ma na koncie "drugoobiegowe" publikacje na ten temat, na podstawie badań socjologicznych prowadzonych pod kierunkiem prof. J.Lutyńskiego, również wspomagającego strajk studencki 81 r.
Internowana na dwa miesiące (9 maja-9 lipca 81r.) w Gołdapi. Po zwolnieniu brała udział w kolportażu wydawnictw nielegalnych oraz w niezależnych seminariach i programach badawczych. Pomagała w pracach redakcyjnych "Kursu" M.Miszalskiego.
W 1986r uzyskuje stopień doktora socjologii.
Dwukrotnie przesłuchiwana przez SB, rewizja w mieszkaniu (przed internowaniem).
W 1989 uczestniczyła w przygotowaniach do wyborów czerwcowych, a następnie samorządowych 90r.
Obecnie profesor U.Ł.
Źródła: ankieta (vcz), "Dekret na czarownice", R.Kowalczyk: "Studenci '81", W.Domagalski: "Między Przystankami", inf. wł.