Iwonna Książek  
ur. w 1944 r. w Tłuszczu, bliotekarz.
Na przełomie września i października 80 została członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, a następnie członkiem Prezydium Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej (OMKP). Delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów. członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej.
Od 14 grudnia 81 działała w strukturach podziemnych uczestnicząc (od marca) w stałych spotkaniach OMKP, wspólnie z Jerzym Majem (Warszawa), Przemysławem Fenrychem (Szczecin), Jackiem Saukiem (Szczecin), Julitą Kucińską (Gdynia) oraz przedstawicielami z Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od powstania pisma "OKNO" (decyzją OMKP) uczestniczyła w pracach redakcyjnych i kolportażu. W drugiej połowie 82 r. podjęła współpracę ze Stanisławem Mecychem i razem Markiem Markiewiczem, Jackiem Kwaśniewskim i Markiem Czekalskim redagowała pismo "Wolna Solidarność", a następnie "Głos Łodzi". Spotkania redakcyjne odbywały się w jej mieszkaniu (ul. Bratysławskia 12). Od 86 uczestniczyła w pracach Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej razem z Pawłem Lipskim, Ireną Wasiak, Bernardem Cichoszem i innymi. Od 82 zajmowała się kolportażem prasy i książek regularnie wyjeżdżając po wydawnictwa do Warszawy, Gdyni, Szczecina, Wrocławia i Poznania. Od 86 współpracowała w zakresie dystrybucji z Włodzimierzem Domagalskim (biblioteki, muzea oraz za pośrednictwem Stanisława Mecycha do Pabianic).
Zmarła 5 listopada 2008 r.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"