Grażyna Krzętowska
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się drukiem i kolportażem wydawnictw niezależnych na terenie Koluszek. Działał w grupie wraz z Bogdanem Molke, Romanem Lejmanem i Wojciechem Pietrzakiem. Zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa razem z wymienionymi osobami w dniu 15 stycznia 1984 r.
¬ródła: wywiad (wd), inf. wł.