Mirosław Kryszak
Od 1982 r. podjął współpracę ze Stanisławem Mecychem, Wiesławem Szelejakiem, Witoldem Amiłowskim i in. Członek redakcji pisma "Wolna Solidarność". Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.