Józef Krygiel
ur. w 1925 r. w Poddębicach, ukończył Szkołę Zawodową Mechaników Samochodowych.
W 1978 r. zorganizował strajk w Mirowie na Opolszczyźnie, gdzie przyjeżdżał jako kierowca PKS. Od września 1980 r. działał w NSZZ "Solidarność" w PKS (oddział na ul. Worcella). Od 1981 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajął się hurtową dystrybucją wydawnictw niezależnych, które odbierał m.in. od Grażyny Sumińskiej, Krystyny Mitau (pseudonim "Danusia"), Stanisława Szymańskiego i Kazimierza Lubery. Prowadził stała sprzedaż w kościele OO. Jezuitów. W latach 1983-1985 zorganizował drukarnie w mieszkaniu Władysława i Zdzisławy Stolarczyków przy ul. Traktorowej oraz Marii Majewskiej przy ul. Pomorskiej. Stały uczestnik niezależnych manifestacji. 1 maja 1984 r. został pobity przez funkcjonariuszy SB pod kościołem św. Krzyża na ul. Sienkiewicza. Rok później zatrzymany podczas kolejnej manifestacji, a w jego mieszkaniu miała miejsce rewizja. W latach 1990-1994 radny miasta Łodzi z ramienia Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. W kolejnych latach działał w Ruchu Odbudowy Polski i Lidze Rodzin Polskich.
Aktualnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (wd)