Witold Krauze
ur. w 1956 w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.
Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) od IX 80 do VI 82. Później pracował jako tłumacz w Instytucie Geografii Ekonomicznej i Organizacji przestrzeni UŁ (do 09.84). Aktywny przy redagowaniu i drukowaniu 'Bibuły". Współpracował z "Biuletynem Łódzkim", tłumaczył "Księgi śmiechu i zapomnienia" M. Kundery, pisał wezwania do strajku i na manifestacje 15-16 XII 81' oraz kolejne rocznice majowe i listopadowe do 83'. Przy druku pracowali głównie Stefan Cyruliński, Bogdan Lubera, a przy kolportażu ("Biuletynu Łódzkiego" i innych wyd. książkowych) W. Gorzak, Wiesław Potoczny, Maciej Jankowski (?), Adam Hohendorff.
Uczestniczył w manifestacjach i redagował na nie ulotki. Pomagał (redystrybucja dóbr) Monice Miller i Bogdanowi i Marii Luberom. Uczestniczył w spotkaniach dyskusyjnych u Joanny Grzywaczewskiej, Wiesława Potocznego i Jarka Wysokińskiego (udział ok. 8 -15 osób).
W stanie wojennym brał udział w strajku na prawie UŁ, współpracował z "Biuletynem Łódzkim" oraz złożył i wydał "Praską wiosnę Zdenka Mlynara"
Odmówiono mu paszportu w 87' gdy planował wyjazd do Francji.
Źródła: ankieta (gd), R.Kowalczyk "Studenci '81'", W.Domagalski "Biuletyn Łodzki" i "Kartki Trautmana"