Jacek Krakowski
ur. w 1950 r. w Łodzi, mgr chemii (UŁ), pisarz.
W latach 1984-1989 w jego łódzkim mieszkaniu, obecnie przy ul. Organizacji WiN funkcjonowało coś w rodzaju "punktu przerzutowego" sprowadzanych z Zachodu leków i książek niedostępnych w Polsce. Osobiście rozprowadzał wśród znajomych niektóre z książek( mi.in autorstwa Nowaka- Jeziorańskiego, Mackiewicza, Orwella). W działaniach tych współpracował z J.Śreniowskim, W.Maciejewskim i J.Strękowskim (z Warszawy).
W latach 1986-1987 pisał teksty satyryczno-polityczne do pisma "Vacat"
Autor wielu powieści, opowiadań, poezji i artykułów w prasie (m.in. w "Gazecie Wyborczej"). Kilkakrotny stypendysta Ministerstwa Kultury.
Obecnie bezrobotny.
Źródła: ankieta (td)