Paweł Kozłowski
ur. w 1963 r. w Łodzi.
Wraz z matką, Aleksandrą Więckiewicz uruchomił drukarnię mieszczącą się w mieszkaniu przy ul. Brackiej 45. Drukował m.in. "Harce" (1983) i "Obszar III" (86-87) oraz ulotki. W latach 84-86 - wraz z matką utworzył wydawnictwo "Polska i Polityka", które wydało kilkanaście tytułów broszur. Współpracował w zakresie poligrafii z pismami "Prześwit" "Gotowość "S", sygnując drukowane wydawnictwa jako Drukarnia im. Hieronima Dobrowolskiego.
Obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Między Przystankami"