Mirosław Kozłowski
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z Konfederacj± Polski Niepodległej. Organizował druk, zajmował się kolportażem. Z jego inicjatywy została uruchomiona drukarnia przy ul. Traktorowej. Zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa razem z Pawłem Wielechowskim, Zdzisławem Stolarczykiem i Wiesławem Żyżniewskim 4 marca 1984 r.
¬ródła: wywiad (wd)