Maria Kozanecka
ur. w 1920 w Łodzi, mgr filozofii i nauczycielka historii.
Po przejściu na emeryturę prowadziła w latach 75-80 lekcje niezakłamanej historii Polski we własnym mieszkaniu. Od 1970 pomagała w dystrybucji pomocy materialnej dostarczanej z Belgii, którą organizował jej brat Stanisław Kozanecki. Pośredniczyła w dostawach leków (darów Polonii) do szpitali
W latach 80-81 pracowała w redakcji technicznej Biuletynu Informacyjnego Zarządu NSZZ "S" Ziemi Łodzkiej (wysyłała do uniwersytetów w całym kraju komplety BI).
Źródła: ankieta (tcz)