Jadwiga Kaczyńska
m.in. kierownik kina "Muza".
W sierpniu 80 ukrywała Tomasza Filipczaka, Witolda Sułkowskiego, Wojciecha Hempla, Mirosława Michalika i Krzysztofa Ostromęckiego m.in. zbierających i przekazujących do Warszawy i dalej informacje o strajkach i sytuacji w Łodzi. Mieszkanie jako "czyste" służyło jako centrum informacyjne.
W 81 wyemigrowała do Niemiec Zachodnich i rozpoczęła pracę w RWE.
Źródła: wywiad (tf)