Segiusz Kowalski
ur. w 1953 r. w Incie (Inta k. Workuty), absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat z socjologii. Pochodzi z rodziny, której komunistyczne tradycje sięgają jej łódzkich korzeni; uważa się za honorowego obywatela Łodzi.
Już w 1972 r. S.K. gorąco zaangażował się, wraz ze Stefanem Kawalcem w protest przeciwko zastąpieniu Zrzeszenia Studentów Polskich otwarcie upolitycznionym Socjalistycznym Związkiem Studentów Polskich. Mimo ostrzeżeń, zatrzymania i przesłuchań w Pałacu Mostowskich, podjął się prowadzenia na Wydziale Matematyki Klubu Dyskusyjnego, zamkniętego wkrótce decyzją dziekana.
W drugiej połowie lat 70-ych często bywał w Łodzi (kolportaż m.in. z Kingą Dunin, u której magazynowano bibułę i książki bezdebitowe), organizując w tym czasie w Warszawie w ramach wydawnictwa "Nowa" druk książek i prasy podziemnej i prowadząc "sklepik" w mieszkaniu przy ul. Szarej (pełniło także inne, "niedozwolone" funkcje).
Uczestniczył w spotkaniach dyskusyjnych i artystycznych Salonu Walendowskich, a w Łodzi w domu Sławy i Zdzisława Jaskułów, Bierezinów i Sułkowskich.
Współpracownik KOR i KSS "KOR", podpisał Deklaracje Ruchu Demokratycznego z września 1977 r. W tym czasie także .wraz z L. Dornem i P. Łukasiewiczem opracował broszurę "Tezy o dyskusji o niezależnym ruchu studenckim", a także współredagował "Indeks" (m.in.z Dornem, U. Doroszewską, B. Wildsteinem, Pawłem Spodenkiewiczem. Jakiś czas współpracował z "Krytyką".
W 80 r. udział w głodówce w kociele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W sierpniu 80 r. został aresztowany wraz z grupą członków i współpracowników KSS "KOR", których uwolnienie znalazło się wśród 21 postulatów Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.
Po ślubie z Kingą Dunin oboje zamieszkali przy ul. Niemcewicza. 13.XII.81 internowano go wraz z żoną, a ich półrocznego syna, Stanisława umieszczono w Izbie Dziecka, gdzie po jakimś czasie odnalazł go dziadek, Janusz Dunin. Matka Kingi, Cecylia Dunin została również internowana.
Inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany, kolejne mieszkania poddawane rewizjom, zawsze połączonym z konfiskatami. W mieszkaniu przy ul Szarej odkrył podsłuch - urządzenie zdemontowano w obecności Jana Józefa Lipskiego i zagranicznych korespondentów. Związki z KOR-em sprawiły, że nie zatrudniono go na Uniwersytecie, a nagrodę rektora za świetne wyniki w nauce - odebrano.
Obecnie zajmuje się publicystyką i przekładami z angielskiego.
Źródła: ankieta (esb), J.J.Lipski "KOR", "Opozycja w PRL" (słownik biograficzny 1956-89 KARTY), "Dokumenty KOR i KSS KOR'", inf. wł.