Bogdan Kowalik  
ochotniczy podziemny introligator.
Historyk, zafascynowany Bizancjum, reżyser filmowy, dokumentalista, autor filmów biograficznych o Marku Edelmanie, Szymonie Wiesenthalu, Włodzimierzu Maksymiuku, Mikloszu Jansco i niezrealizowanego debiutu fabularnego "Miłość w Budapeszcie'.
Jako absolwent historii i student łódzkiej szkoły filmowej w latach 1979 - 1981 wiele nocy przesiedział u małżeństwa Bosakowskich składając, zszywając i wykonując wszelkie inne prace introligatorskie, razem z Romanem i Janiną, a także Bogdanem Lisikiem i innymi. Tyczyło to wyd. NOWEJ, MOWY, Pulsu, Biuletynu Informacyjnego, ASa i innych publikacji.
Zmarł nagle w r,1999 .
Źródła: wywiad (bsz)