Alina Kowalewska  
ur. w 1944 roku w Wysokiem Mazowieckiem, ukończyła studia
bibliotekoznawcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
W 1963 roku podjęła pracę w bibliotekach publicznych Łodzi - w DBP Polesie, w latach 1973 - 1987 w DBP Bałuty. Od 1987 roku pracowała w
Studium Nauczycielskim w Zgierzu. Zmarła w 1991 roku. Była współzałożycielką NSZZ "Solidarność"w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty,
członkiem Komisji Zakładowej i Łódzkiej Komisji Międzybibliotecznej. Kontynuowała działalność po delegalizacji Związku. Stanowisko instruktorkiułatwiło jej kolportaż książek, czasopism i gadżetów - znaczków, paranumizmatów, kalendarzy. Odbierała je od Iwony Książek i dostarczała koleżankom pracującym w filiach Bałut. Szczególnie współpracowała z Urszulą Martel, Aleksandrą Trafalską i Anną Dynkowską.
Od 1987 roku włączyła się w prace Duszpasterstwa przy Kościele Św. Katarzyny w Zgierzu. Brała udział w zgierskich i łódzkich manifestacjach patriotycznych .
Zmarła w 1991 roku.
Źródła: ankieta (ik)