Tadeusz Kowalczyk  
ur. w 1927 r. w Kanicach k.Rawy Mazowieckiej, absolwent PWSTviT, reżyser Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.
Związany ze strukturami opozycyjnymi od lat 70. Aktywny członek "Solidarności". Członek Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. Delegat - reporter na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ" Solidarność". Fotograf-reporter wszelkich akcji opozycyjnych (zjazdy, manifestacje, spotkania, pogrzeby?). Nagrywał na profesjonalnym - nielegalnym - sprzęcie "zakazane piosenki", które przemycane na Zachód nadawało Radio Wolna Europa. Wykorzystał je także w swoim dokumentalnym filmie o Solidarności.
W stanie wojennym niezmordowany przewoźnik rodzin i paczek do ośrodków internowania, kolporter, zaopatrzeniowiec poszkodowanych przez reżim. Uczestnik spotkań u ojców jezuitów, w domach Bierezinów i Jaskułów. Udostępniał swoje mieszkanie (Orla 14) na spotkania opozycyjne.
90-94 - ławnik Sądu Wojewódzkiego w Łodzi.
Zmarł w styczniu 2005.
Źródła: ankieta (mj)