Stanisław Kowalczyk
ur. w 1933 roku w Uwielinku, wykształcenie średnie handlowe.
Założyciel NSZZ "Solidarność" w Powszechnej Agencji Handlowej, współzałożyciel i wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi w 81 (w listopadzie 81 odsłonięto w domu przy ul. Wschodniej 19 tablicę pamiątkową). Komitet w składzie: Władysław Barański (przewodniczący) oraz Maria Górecka, Alicja Grądalska, Jan Aleksandrowicz, Jacek Bartyzel, Andrzej Ostoja-Owsiany kontynuował działalność zbierając cegiełki na pomnik J. Piłsudskiego. Stanisław Kowalczyk od 82 był członkiem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, później Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego z rekomendacji E. Zduniewskiego. Kolportował w latach 83-88 plakaty i ulotki oraz czasopisma i kartki pocztowe z Wolnej Drukarni Stoczni Gdańskiej oraz czasopismo łódzkich piłsudczyków "Zew" w Łodzi i Krynicy.
Internowany w maju, zwolniony w lipcu 82, z powodu cukrzycy skierowany do szpitala, gdzie był pod nadzorem MO. Do końca 85 regularnie wzywany na przesłuchania na SB i MO, wzywany do podpisania lojalki, straszony uwięzieniem za udział w manifestacjach patriotycznych. Współpracował z Zofią i Włodzimierzem Falkowskimi, Wanda i Eugeniuszem Mielczarkami, Bogdanem Michalskim, Janiną Skrzypkowską i Haliną Staciwą.
Od 97 działacz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Stanie Wojennym.
Po 1990 roku miał własną firmę, obecnie na emeryturze
Źródła: ankieta (ik), W.Domagalski "Miedzy Przystankami"