Krystyna Kowalczyk
ur. w 1945 roku w Łodzi, polonistka,absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielka.
Zatrudniona w XXX LO w Łodzi założyła tam NSZZ "S".
Kolportowała bibułę wśród nauczycieli
Uchwała POP PZPR z marca 1982 roku zobowiązała władze oświatowe do odsunięcia jej od nauczania. Aresztowana 10 maja 82 podczas egzaminów maturalnych.
Internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi od 10 maja do 25 czerwca 1982.
W latach 82 - 92 pracowała jako polonistka w kilku szkołach.
Źródła: wywiad (mj), "Dekret na czarownice", W.Domagalski "Biuletyn Łódzki", "Między Przystankami"