Joanna Kotlicka
ur. w 1947 w Tuszynie, wykształcenie wyższe (geografia na UŁ). Członek NSZZ "S" (prowadzenie prac statutowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi).
Działała jako kolporter wszystkich wydawnictw, publikacji, gazetek przez cały okres od 82; do 89' w Łodzi, a przede wszystkim na UŁ. Prowadziła bibliotekę wydawnictw drugiego obiegu na Wydz. Geografii UŁ. Odbierała duży nakład tych publikacji z Warszawy, za który sama płaciła wartość ok. 6 pensji.
W czasie stanu wojennego organizowała paczki dla internowanych. Brała udział w spotkaniach: w kościele oo. jezuitów, w Duszpasterstwie Ludzi Pracy (kościół św.Teresy) i w mieszkaniach prywatnych (ze S. Niesiołowskim i J. Kropiwnickim - po wyjściu z więzienia).
Przed i po 90 pracownik Instytutu Geografii Ekonomicznej "Geograf" na UŁ.
Źródła: ankieta (gd)