Zofia Kotkowska-Michalska
ur. w 1958 r. w Łodzi.
W latach 1978-1980 współpracowała z pismem "Puls" zajmując się składaniem magazynowaniem i transportem. W październiku 1980 r. rozpoczęła działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów organizując struktury Zrzeszenia na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 1981 r., będąc członkiem Komitetu Strajkowego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, a następnie członkiem Senatu UŁ z ramienia NZS. W latach 1980-1981 była członkiem redakcji pisma "Solidarność z Gdańskiem" (jako Zofia Zwierkowska). Sporządzała notatki z zebrań różnych ogniw NSZZ "Solidarność". Wraz z Zenobią Łukasiewicz dokonywała redakcji technicznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego Tadeusz Kowalczyk nagrał kasetę z nią, jako solistką (oraz Barbarą Skoczylas, Marią Jaśkiewicz, Ewą Jaskólską i Ewą Sułkowską-Bierezin) zawierającą piosenki związane ze stanem wojennym: na bazie oryginalnej twórczości łódzkich poetów i spontanicznej twórczości anonimowej. Kasetę przeszmuglowano na Zachód i Radio Wolna Europa nadało kilka audycji o piosenkach śpiewanych w Polsce pt. "U cioci na imieninach"(red Józef Ptaczek zamówił je u Ewy Sułkowskiej-Bierezin). Charakterystyczny głos Z.Kotkowskiej był łatwo rozpoznawalny, podobnie jak na kasecie pt. "Dezerterzy Janiny Jankowskiej" (która wykorzystała tam śpiewaną przez Z.K. "Piosenkę dla brata")'
Kilkakrotnie brała udział w akcjach rozrzucania ulotek.
W kwietniu 80 - rewizja w domu, kilkakrotne przesłuchania, stempel w dowodzie zabraniający wyjazdów do KDLów.
Obecnie bez stałego zatrudnienia.
Źródła: ankieta (wd), "Dolumenty KOR i KSS ,KOR'". W.Domagalski "Kartki Trautmana"