Zbigniew Koszałkowski
   Działacz NZS, działacz podziemnej Solidarności, artysta plastyk
   Urodził się w roku 1955 w Kłodzku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznech (PWSSP) w Łodzi (1982). W latach 1979-80 był związany z KSS KOR, prowadził kolportaż niezależnych wydawnictw na uczelni. Współzałożyciel Międzyuczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS w Łodzi (28 IX 1980). Od X 1980 przewodniczący NZS w PWSSP, wspólnie z innymi działaczami doprowadził do wolnych wyborów władz PWSSP, delegat NZS do Rady Wydziału i Senatu. Założyciel biblioteki wydawnictw bezdebitowych na uczelni w ramach NZS. Przywódca strajków na PWSSP, uczestnik strajku studenckiego w Łodzi w 1981 r. Negocjator z ramienia uczelni artystycznych i sygnatariusz porozumień z przedstawicielami rządu.
   15 XII 1981 – autor dokumentacji fotograficznej pacyfikacji strajku studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przez ZOMO. V 1982 – inicjator powstania pisma Jesteśmy – organu Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej (MKK). Wraz z Bogumiłem Łukaszewskim wykonywał grafikę matryc i rysunki. Organizował kolportaż pism bezdebitowych do końca lat 80. Współpracował z o. Stefanem Miecznikowskim SJ i o. Jackiem Pleskaczyńskim SJ w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy kościele Ojców Jezuitów w Łodzi, współzałożyciel niezależnej galerii "Nawa św. Krzysztofa" przy tym kościele. Pomysłodawca i wydawca krytyczno-artystycznego pisma Nawa św. Krzysztofa (3 numery formatu A3) oraz kilkanastu katalogów. Twórca koncepcji symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki na dziedzińcu kościoła Ojców Jezuitów. Aktywny działacz Towarzystwa Oświaty Niezależnej: drukarz, kolporter autor projektów graficznych, np. logo TON.
   W latach 1982-1987 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Według dokumentów IPN SB kontrolowała jego korespondencję oraz założyła SOR ps. "Niezależny". Objęty był zakazem zatrudnienia w instytucjach państwowych.
   W 1992 r. założył studio graficzne "Tak i tak", w którym tworzy kampanie promocyjne i identyfikacje graficzne znanych firm, teatrów, wydawnictw, czasopism. Pomysłodawca "Spoon River" – samopisania księgi przez mieszkańców miasta.
   Opracował koncepcję wydawniczą i projekty graficzne książek:
Ksiądz Stefan Miecznikowski SJ – autor kazań stanu wojennego pod red. Wojciecha Grochowalskiego. Łódź: Papier-service 2000;
– Golicka-Jabłońska Małgorzata: Ojciec Stefan SJ. Łódź: Fundacja Anima 2006. Bibl. Tygla Kultury; t. 29;
Kryptonim "Heca" pod red. Włodzimierza Domagalskiego. Łódź: NZS Regionu Łódzkiego 2006;
Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. Nr 13 bis 1977-1981 – pod redakcją: Ewy Bierezin, Tomasza Filipczaka, Zdzisława Jaskuły. Łódź: Tygiel Kultury; SPP Oddz. w Łodzi 2007.
   Autor projektu graficznego (plakat, płyta) do filmu Grzegorza Królikiewicza Bardzo krótki strajk.
   Odznaczenie "Zasłużony Działacz Kultury" (1999) – za podziemną działalność wydawniczą. Nagroda "Chimera" (Media Marketing) za najlepsze w Polsce okładki typograficzne pisma Tygiel (2003). Laureat Nagrody Prezydenta m. Łodzi "Za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne" (2006) oraz za koncepcję i grafikę książki Ojciec Stefan SJ. Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Za nieocenione zasługi dla kultury polskiej" (2006). Odznaczony: medalem Solidarności "O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989" (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Źródła: ankieta (zkm)
– Kowalczyk R.: Studenci '81, Domagalski W.: Studenci 81; Golicka-Jabłońska M.: Ojciec Stefan SJ. 2006; Domagalski W., Peterman R.: NZS w oczach Parti i SB; Domagalski W.: Kryptonim Heca.
– ankieta Encyklopedii Solidarności - Stowarzyszenie "Pokolenie", wywiad (WM)