Ryszard Kostrzewa  
(946-12.1992), spawacz..
Jeszcze przed powstaniem "S" starał się dotrzeć do grup opozycyjnych; swoją komisję zakładową z "Elesteru", gdzie pracował, zgłosił do organizujące się "Solidarności" Regionu Ziemi Łódzkiej, jako jedną z pierwszyc; został wybrany do Zarządu Regionu. Działał w ogólnopolskim Komitecie Więzionych za Przekonania (brał udział w zjeździe w Radomiu).
14 grudnia 81 aresztowany z powodu strajku w "Polamilu", po 10 dniach sądzony, a następnie skazany na 3 lata, a po odwołaniu prokuratorskim na 4 lata (wyszedł w 1983 roku). Wraz z Jerzym Dłużniewskim współtworzył podziemne struktury "S": Regionalną Komisje Wykonawczą Ziemi Łódzkiej - RKW, która wydawała "Głos" Łodzi" pod red. Jerzego Katarasińskiego. Po pewnym czasie RKW przekszałciła się w Regionalną Komisję Organizacyjną (RKO) skupiającą około 60 reprezentantów zakładowych. Brał udział we wszystkich strajkach wybuchających w tym regionie aż do roku 1989. W tym czasie sprawował funkcje przewodniczącego RKO - aż do wyborów, w których nie chciał już startować.
Wrócił do działalności na szczeblu zakładowym w "Elesterze". Zmarł nagle w 1992.
Źródła: wywiad (esb)