Paweł Kosiński
ur w 1957 w Łodzi, wykształcenie średnie pedagogiczne, w latach 76-78 studiował na KUL-u.
Należał do drużyny harcerskiej Krzysztofa Woźniaka (prawie wszyscy zostali kolporterami bibuły). Wspierał działania opozycji materialnie i udzielając mieszkania na noclegi. Kolportował na małą skalę wydawnictwa "korowskie".
Źródła: wywiad (sc)