Roman Kopycki
ur. w 1935 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
We wrześniu 80 rozpoczął działalność związkową w "Solidarności" w PTHW Nr 3, gdzie był współzałożycielem, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej.
Jesienią 81 wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej, gdzie działał w grupie osób związanych z Zenonem Szendo. W 81działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
W stanie wojennym wspólnie z Jerzym Balińskim, Henrykiem Jaranowskim, Józefem Majewskim, Zenonem Szendo, Karolem Jędrzejczakiem, Wiesławem Żyżniewskim i innymi drukował i kolportował pisma "Przedwiośnie" i "Zawsze Solidarni" oraz druki ulotne (druk w jego mieszkaniu). Aresztowany 6 sierpnia 82: wyszedł pod koniec marce 83 z wyrokiem 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata. Uczestnik manifestacji 3 maja 84 - został pobity, aresztowany i oskarżony o pobicie ZOMO-wca (uniewinniony). W kolejnych latach zajmował się kolportażem.
Po 1990 r. kontynuował działalność w "Solidarności" i KPN. Obecnie jest emerytem
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łodzki"