Janina Kończak
Pracownik fizyczny, zatrudniona w Łódzkich Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil" w Łodzi. W latach 1980-1981 działaczka "Solidarności" w swoim zakładzie pracy, delegat na WZD, od 25 maja 1981 r. członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, we wrześniu i październiku 1981 r. delegat Regionu Ziemi Łódzkiej na Krajowy Zjazd Delegatów do Gdańska. Internowana w Gołdapi od 8 maja do 11 czerwca 1982 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.