Bogdan Kobierski
Urodzony w 1935 roku w Pruszkowie. Artysta plastyk. Współzałożyciel NSZZ "Solidarność" Artystów Plastyków, z ramienia której był delegowany na pierwszy zjazd "Solidarności" w Gdańsku. Od 1967 roku do dzisiaj wraz ze swoją żoną Teresą Klink organizują u siebie w pracowni opłatki przedwigilijne. W grudniu 1982 roku współorganizował przy Kościele Św. Teresy tzw "Dni Skupienia" dla ludzi związanych z kulturą (malarzy, aktorów, dziennikarzy, muzyków, itd.). Omawiano tam sprawy związane z przyszłością kultury w Łodzi. Współorganizator wystaw przy Kościele Św. Teresy w porozumieniu z księdzem Tadeuszem Furdyną. Pierwsza wystawa odbyła się w grudniu 1982 roku, dwie następne również w stanie wojennym. W swojej pracowni, pod kierownictwem Andrzeja Smuli, drukował z żoną dla podziemnej "Solidarności" Służby Zdrowia materiały i ulotki dotyczące służby zdrowia w Łodzi we wczesnych latach 80-tych.
Źródła: ankieta przez telefon (am)