Jacek Kłys
student Politechniki Łódzkiej.
W jego domu na Rąbieniu powstała pierwsza drukarnia w stanie wojennym, gdzie w grudniu 1981 r. Wiesław Maciejewski i Waldemar Omieciński drukowali pismo "Solidarność Walcząca". Współpracownik i drukarz pisma "Jesteśmy" (1982). Przekazał powielacz dla "Biuletynu Łódzkiego". Kolporter Wydawnictw niezależnych.
Źródła: wywiad (wd), inf. Wiesław Maciejewski