Teresa Klink-Kobierska
Urodzona w 1935 roku w Łodzi. Artysta plastyk, malarka. Od 1967 roku, wraz z mężem Bogdanem Kobierskim, organizuje w swojej pracowni do dzisiaj opłatki dla ludzi kultury. Po ogłoszeniu stanu wojennego było na takim opłatku 13 osób.
W grudniu 1982 roku współorganizowała przy Kościele Św. Teresy tzw "Dni Skupienia" dla ludzi związanych z kulturą (malarzy, aktorów, dziennikarzy, muzyków, itd.). Omawiano tam sprawy związane z przyszłością kultury w Łodzi. Pomysłodawca i współorganizatorka wystaw przy Kościele Św. Teresy w porozumieniu z księdzem Tadeuszem Furdyną. Pierwsza wystawa odbyła się w grudniu 1982 roku, dwie następne również w stanie wojennym. W swojej pracowni, pod kierownictwem Andrzeja Smuli, drukowała na sicie wraz ze swoim mężem Bogdanem Kobierskim materiały i ulotki dotyczące służby zdrowia dla podziemnej "Solidarności" Służby Zdrowia w Łodzi we wczesnych latach 80-tych.
Źródła: ankieta przez telefon (am)