Janina Klimczak
ur. w 1934 r. w Łodzi, wykształcenie podstawowe, laborantka w Katedrze Archeologii UŁ.
Po strajkach w 80 trafiła do kościoła ojców jezuitów. Kolportowała prasę podziemną, wydawnictwa KPN-u na terenie całej Polski (zapasy przetrzymywała w mieszkaniu) z pomocą Poli Maciaszczyk i jej córki Marii.
Brała udział w spotkaniach, dyskusjach i prelekcjach w kościele św. Teresy, u ojców jezuitów (pomagała także w działaniach charytatywnych), w kościele św. Józefa i Podwyższenia św. Krzyża. Rozklejała i podrzucała ulotki. Uczestniczyła w manifestacjach i w kilkudniowym proteście głodowym w Bieżanowie w 85 (Wolny Dowód Osobisty nr 313 wydany przez Annę Walentynowicz).
Przez kilka godzin przetrzymana na przesłuchaniu w Piotrkowie Tryb., zatrzymana na 24 godziny w komisariacie Łódź - Śródmieście, przeszukania mieszkania pod nieobecność, prawdopodobnie założony podsłuch.
Źródła: ankieta (am)