Adam Klimczak
ur. w 1957r. w Łodzi, absolwent Wydz. Grafiki Użytkowej i Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1981).
Na początku lat osiemdziesiątych, mieszkając przy ulicy Kilińskiego w Łodzi, uczestniczył w pracach nad pozacenzuralnym wystawieniem "Iwony Księżniczki Burgunda" oraz współorganizował liczne dyskusje i wykłady na temat literatury i sztuki nowoczesnej. Uczestniczyl w akcji plakatowej "Zerwij mnie - Zrywanie obnaża" (z okazji IX Zjazdu PZPR). Po manifestacji przy kościele św. Krzyża zatrzymany na 48 godzin.
Od 1984 roku wraz z Jerzym Grzegorskim prowadzi Galerię "Wschodnią" w Łodzi, kontynuującą tradycję niezależnych działań kulturalnych w Łodzi, a także niezależnych galerii "Ślad II" i "Strych". Galeria od swojego powstania promuje sztukę nowoczesną i awangardową, pełniąc jednocześnie rolę salonu, miejsca dyskusji i klubu towarzyskiego.
W związku ze swoją działalnością przesłuchany przez MO, po zatrzymaniu na ulicy.
Obecnie w dalszym ciągu prowadzi Galerię "Wschodnia".
Źródła: ankieta (zkm)