Ryszard Kleszcz
ur. w 1950 r. w Łodzi, filozof.
Jako pracownik naukowy Instytutu Filozofii - członek władz wydziałowych legalnej "Solidarności", później władz uczelnianych "Solidarności" podziemnej.
Od lat 70. dystrybutor literatury niezależnej w środowisku akademickim Łodzi (pół-hurt). Rozprowadzał książki wydawane przez "Kulturę" paryską, pisma "Puls", "Głos", "Robotnik", "Gospodarz", a w latach 80. szeroką gamę wydawnictw niezależnych.
Współpracował z B. Pietrzakiem, M. Starnawską, E. Wilczyńską, Z. Dominiakiem (poetą) i Krzysztofem Turowskim (w Paryżu).
Udostępniał mieszkanie na spotkania czołowych działaczy podziemnej "Solidarności" (J. Dłużniewski, R. Kostrzewa, J. Drygalski, J. Kwaśniewski).
W latach 80. prowadził, podobnie jak żona, Hanka Żerek-Kleszcz, półlegalne spotkania oraz zajęcia z młodzieżą o problematyce społecznej (w kościele o.o. Jezuitów w Łodzi oraz w Koninie).
Brał udział w akcji ulotkowej i obserwacji wyborów do Sejmu PRL w r. 1985.
W r. 1989 - członek komisji wyborczej (Łódź-Widzew).
Obecnie profesor filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.
Źródła: ankieta (bs), M. Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"