Mirosław Kimnes
ekonomista, kierownik sklepu warzywnego, po usunięciu z pracy - rolnik .
Absolwent Studium Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, działacz katolicki.
Wytrwały uczestnik pielgrzymek diecezjalnych na Jasną Górę.
W latach 70. - wraz z żoną Cecylią - zainicjował (wbrew Biskupowi Ordynariuszowi) petycję w sprawie budowy kościoła w osiedlu Dąbrowa w Łodzi, w którym mieszkał.
Pod petycją zebrał 27 tysięcy podpisów.
SB skierowało sprawę do prokuratury. M. Kimnes został przymusowo hospitalizowany w Kochanówce z rozpoznaniem psychiatrycznym: "mania budowy kościołów".
Został wyrzucony z pracy w sklepie PSS (Powszechna Spółdzielnia Spożywców).
Od r.1977 lub 78 Kimnes był uczestnikiem ROPCiO, brał udział w spotkaniach dyskusyjnych organizowanych u Benedykta Czumy, kolportował "Opinię".
Od 1978 podjął równoczesną współpracę z KOR. Szczególnie aktywny w trakcie powstawania regionalnego komitetu samoobrony społecznej.
Kolporter "Robotnika", "Placówki", bezdebitowych wydawnictw religijnych i historycznych.
Przed I pielgrzymką Jana Pawła II zbierał podpisy pod petycją do władz, by nie utrudniały swobodnego udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym, za co został powtórnie przymusowo zamknięty w szpitalu psychiatrycznym.
Zwolniony po interwencji KOR (via audycja Wolnej Europy) w trakcie I pielgrzymki papieskiej.
Szereg rewizji i zatrzymań.
Przyjaźnił się i współpracował z Edwardem Gasiem.
Mieszka w Bukowiu Starym pod Bełchatowem.
Źródła: wywiad (bsz)