Marian Kępiński
urodzony w 1942 roku na Lubelszczyźnie, ukończył Wydział Tkaniny w PWSSP w Łodzi oraz pracownię Malarstwa u profesora Mariana Jaeschke. Twórca przede wszystkim w zakresie malarstwa i rysunku.
W stanie wojennym współorganizator Nawy Św. Krzysztofa (m.in. ze Zbigniewem Koszałkowskim, Januszem Zagrodzkim, Bogumiłem Łukaszewskim i ojcem Jackiem Pleskaczyńskim) u ojca Miecznikowskiego. Współorganizator niezależnego ruchu artystycznego w latach 80-tych (m.in. z Januszem Zagrodzkim i profesorem Wojciechowskim). Wystawiał w wielu niezależnych galeriach, m.in. w Łodzi poza Nawą Św. Krzysztofa w Kościele Św. Teresy.
Obecnie profesor na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP.
Źródła: ankieta przez telefon (am)