Małgorzata Kępczyńska-Nowaczyk
ur. 1947 w Świdnicy, dr biochemii, filozof.
Sympatyk KOR, członek-założyciel NSZZ "Solidarność" w Instytucie Filozoficzno-Historycznym UŁ, współpracownik "S" podziemnej. W Marcu 68 - współautorka Deklaracji Studentów Łódzkich z postulatami wolnościowymi do władz; delegat studencki Wydz. Biologii (BNZ) UŁ do rozmów z władzami.
W latach 1969-1976 pracownik Akademii Medycznej. Od 1976 - 2003 - nauczyciel akademicki - Inst. Filozofii UŁ.
Dopominała się o przywrócenie do pracy kolegów usuniętych z powodów politycznych (W. Gromca, St. Amsterdamskiego) oraz późniejszego męża, A. Nowaczyka). Wspierała strajk studentów w 81 r.
W stanie wojennym brała udział w organizowaniu pomocy uwięzionym.
W latach 1982 - 1985 redagowała Biuletyn UŁ (wraz z J. Drygalskim, J. Grabowską i Z. Głuszczakiem) oraz "Poglądy" (z J. Drygalskim, J. Kwaśniewskim, J. Jordanem, M. Cyprykiem, M. Siwickim).
W mieszkaniu Małgorzaty i Adama Nowaczyków była drukarnia Biuletynu Uniwersyteckiego, w której pracy oboje brali udział.
Do 1985 r. odmawiano jej paszportu, straszono wyrzuceniem z pracy.
W r. 2003 została przeniesiona na wcześniejszą emeryturę.
W działalności kontaktowała się z: M..Edelmanem, Z. i W..Gromcami, G. Maliszewskim.
Źródła: ankieta (bs), R.Kowalczyk "Studenci '81"