Dorota Kędzierska
nazywana konspiracyjnie M.M. lub Modelką Modiglianiego. Polonistka.
Sygnatariuszka petycji studenckiej w obronie robotników Radomia i Ursusa /1977/.
Jedna z inicjatorek Stydenckiego Komitetu Samoobrony (SKS) w Łodzi.
Uczestniczka obozu krakowskiego SKS w Gorcach latem 1977.
Przy powoływaniu łódzkiego SKS współpracowała z Wojciechem Oraczem , jednym z założycieli SKS w Krakowie.
W jej mieszkaniu (Łódź, Uniwersytecka 6/10) odbywał się kolportaż i okazjonalnie druk studenckich odezw i drobnej bibuły. W mieszkaniu tym następnie( jako wygodnej "skrzynce") przekazywano sobie w latach 1977 i 1978 matryce, makiety i inne materiały poligraficzne. Potem składowano tam papier.
Dorota była dobrym, dyskretnym, skromnym konspiratorem. Po podjęciu stałej pracy w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (około 1979 r.) stopniowo zaprzestała działalności.
Źródła: wywiad (bsz)