Andrzej Kern  
ur. 18.05.1937 w Łęczycy, adwokat; syn żołnierza AK, więźnia obozów koncentracyjnych.
Od 1056 r. działacz opozycyjny objęty zakazem wyjazdu za granicę.
Współzałożyciel Związku Młodych Demokratów (1956r.). Po delegalizacji ZMD działacz Ruchu Wolnych Demokratów - od lat 70. ROPCiO.
W latach 1964 - 1986 obrońca działaczy opozycyjnych, studentów i robotników w kilkudziesięciu procesach politycznych m.in. Karola Głogowskiego (1964-1969), Jerzego Szczęsnego (po Marcu 1968), w stanie wojennym - Andrzeja Słowika, Jerzego Kropiwnickiego i Grzegorza Palki - liderów łódzkiej "Solidarności" zagrożonych najwyższymi karami z Dekretu o Stanie Wojennym do kary śmierci włącznie: Jerzego Dłużniewskiego - przywódcy łódzkiej "S" podziemnej; Józefa Śreniowskiego - członka KOR; Wieslawa Żyżniewskiego - lidera KPN oraz związkowcow wyrzuconych z pracy (m.in. z Zakł. Przem. Bawełn. im. Marchlewskiego) oraz działaczy "S" z regionu łódzkiego, sieradzkiego i płockiego. Jako obrońca współpracował z mec. B. Jaźwińskim , W. Lisem-Olszewskim i S. Maurerem.
W stanie wojennym odbywał wielogodzinne podróże do ZK (np. Hrubieszów, Braniewo, Łęczyca) opiekując się skazanymi i zmniejszając poczucie bezkarności służb więziennych. Dostarczał prasie podziemnej relacje z procesów i informacje o łamaniu prawa ("Arka").
Jawnie inwigilowany. W ramach represji w 1983 r. został ciężko pobity jego syn Andrzej.
Doradca i pełnomocnik prawny łódzkiej "Solidarności". Od 1981 r. bliski współpracownik o. Stefana Miecznikowskiego. W Duszpasterstwie Ludzi Pracy (Kościół o.o. Jezuitów w Łodzi) udzielał porad , prowadził wykłady o prawach pracowniczych i instruktaż zachowania się w sytuacji represji (przesłuchanie, zatrzymanie, aresztowanie) oraz nakłaniania do współpracy z SB.
Współpracownik Komitetu Helsińskiego (1984-1986).
Internowany od 9 maja do 10 czerwca 82 w Łowiczu.
W latach 1989-1993 poseł na Sejm RP (OKP). Zwolennik lustracji i dekomunizacji.
Autor publikacji historycznych m.in. "Skazani na zagładę" - wyd. Łódź 1993.
Zmarł w 2007 r.
Źródła: ankieta (bs), W.Domagalski: "Między Przystankami"