Jan Kepler
Etnograf, pracownik Muzeum Regionalnego w Pabianicach. W latach 1980-1981 działacz "Solidarności" w swoim zakładzie pracy, delegat na WZD, od 25 maja 1981 r. członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego działacz podziemnych struktur "Solidarności", we wrześniu i październiku 1981 r. delegat Regionu Ziemi Łódzkiej na Krajowy Zjazd Delegatów do Gdańska. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w strukturach podziemnych. Zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.