Adam Jerzy Kaszański (nazywany Jurkiem)
z wykształcenia informatyk, z zainteresowań - historyk.
Działał w NZS w stanie wojennym,
Brał udział w kolportażu prasy związkowej i studenckiej m.in. Głosu Łodzi, Tyg.Mazowsze i in. na wszystkich szczeblach kolportażu w regionie.
Jeździł jako kurier z Łodzi do Gdańska /TKK/.
Zaprzyjaźniony przed i po 1989 r. z 'Jaworem' /Jerzym Dłużniewskim/.
Początkowo aktywny w Stowarzyszeniu Byłych Członków NZS.
Obecnie pracuje jako informatyk w Urzędzie miasta Warszawy.
Źródła: wywiad (bsz)