Rafał Kasprzyk
ur. w 1952 roku w Łodzi, adwokat.
W okresie 1980-81 był doradcą Zarządu Regionu NSZZ "Solidarnośc" i autorem "Solidarności Ziemi Łódzkiej".
Brał udział w strajku studentów walczących o NZS na początku 81 oraz strajku na Wydziale Prawa 14-15 grudnia 81 jako pracownik naukowy UŁ. Kontynuował działalność po wyjściu z internowania jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" w latach 1982-1989. Ekspert RKW w strajkach zakładów włókienniczych Pabianic i Bełchatowa w 1988 roku.
Współpracownik "Naszego Głosu", "Biuletynu Informacyjnego UŁ" i kilku innych czasopism podziemnych. Kolportował ksiązki i czasopisma drugiego obiegu w środowisku uniwersyteckim. Organizował kluby dyskusyjne i seminaria interdyscyplinarne na temat ustroju PRL.
Internowany w okresie 28.01-23.07. 1981 roku (w Łowiczu).
W latach 1982-1989 ukarany rocznym zakazem prowadzenia zajęć ze studentami, odmową przyjęcia na aplikację adwokacką, odmową stypendium i odmową paszportu. Inwigilowany i podsłuchiwany.
Uczestnik obrad Okrągłego Stołu przy podstoliku ekologicznym, później członek Unii Demokratycznej i Unii Wolności.
Źródła: ankieta (ik), R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Kartki Trautmana" i "Między Przystankami".