Anna Kacprzak
ur. w 1963 roku w Łodzi, germanistka.
W latach 1983-1985 w jej mieszkaniu przy ul. Haszka 2 mieściła się drukarnia. Głównie drukowano tam "Biuletyn Łódzki". Kiedy przestała zajmować się drukowaniem, rozrzucała ulotki i kolportowała niezależne wydawnictwa.
Źródła: wywiad (am)