Marek Janiak
Urodzony w 1953 roku. Otrzymał doktorat i habilitację na Politechnice Łódzkiej. Architekt i fotograf. W 1979 roku w Darłowie współtworzył niezależną grupę artystyczną "Łódź Kaliska", organizującą prowokacyjne akcje i happeningi oraz zajmującą się performancem, fotografią i filmem. Od początku lat 80-tych "Łódź Kaliska" tworzyła tzw. "Kulturę Zrzuty", później tzw. "Kulturę Żenującą". Były to sposoby sprzeciwu przeciwko stanowi wojennemu, wobec oficjalnego życia społeczno-politycznego w PRL. "Łódź Kaliska" współorganizowała pokazy i akcje artystyczne w wielu niezależnych galeriach, prowadziła też własną "Strych".
Drukowano tam różnego rodzaju druki ulotne, odezwy i manifesty, polityczne i artystyczne, prowadzono dyskusje, wykłady i spotkania. Wydawano "Kronikę Strychu", w której panowała absolutna wolność wypowiedzi. Wychodziło także pismo "Tango". Prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej.
Źródła: wywiad (am), internet