Andrzej Janecki
ur. w 1959 r. w Łodzi.
W październiku 80 rozpoczął działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Instytucie Historii UŁ. Uczestniczył w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81 oraz w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu na przełomie listopada i grudnia 81. W latach 85-89 był działaczem łódzkiego oddziału Organizacji "Solidarność Walcząca". Wraz z Krzysztofem Napieralskim i innymi składał książkę G. Herlinga-Grudzińskiego "Inny świat". W latach 89-90 wchodził w skład redakcji pisma "Solidarność Walcząca" (Poznań), gdzie regularnie zamieszczał swoje artykuły. Przeciwnik "okrągłego stołu" i wyborów kontraktowych z czerwca 1989 r.
Obecnie pracownik Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Łodzi.
Źródła: ankieta (wd)