Anna Jakuszewska
   Działacz NSZZ "Solidarność"
   Urodziła się w roku 1933 w Wołożynie k/Nowogródka. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1957). Ponieważ jej ojciec był wicestarostą powiatowym w Wołożynie, rodziców aresztowało NKWD w 1939 roku. Ojca rozstrzelano w 1941 r., matka wróciła z Syberii w 1946 r.
   Anna Jakuszewska uczestniczyła w 1971 r. w proteście łódzkich włókniarek w związku z podwyżką cen żywności w grudniu 1970 r. Współpracowała z ROPCiO i KPN w zakresie opracowywania projektów ochrony zdrowia, zajmowała się również kolportażem pism niezależnych. We wrześniu 1980 r. została przewodniczącą Komitetu Oddziałowego NSZZ "S" Poradni "K" przy ZPB im. Marchlewskiego, nastepnie członkiem Międzyzakładowej Komisji Służby Zdrowia NSZZ "S" Łódź-Bałuty, członkiem Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej, z-cą członka Prezydium ZR Ziemi Łódzkiej. Była sygnatariuszem z ramienia "S" porozumienia w zakresie ochrony zdrowia zawartego w Komitecie Łódzkim PZPR, podpisanego przez wszystkie związki zawodowe.
   13 grudnia 1981 r. zatrzymana przez SB w siedzibie Związku podczas organizowania przez przywódców Zarządu Regionu akcji protestacyjnej, przewieziona z KWMO do ZK w Łęczycy, skąd z powrotem do KWMO w Łodzi, gdzie ją zwolniono. Współpracowała z kierowanym przez J. Dłużniewskiego Międzyzakładowym Komitetem Solidarności, organizując lokale konspiracyjne, druk i kolportaż pisma "Ciąg Dalszy Nastąpi" (CDN), drukowanego na powielaczu wywiezionym z siedziby KZ w ZPB im. Marchlewskiego. Współdziałała z Grzegorzem Rachausem, Jadwigą Szcześkiewicz, Leszkiem Głowackim, Mirosławą Bieniek, Bożeną i Ryszardem Kostrzewą. Aleksandrem Wiertelakiem, Piotrem Chmielewskim. Wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz. przez SB w miejscu pracy. W celu ograniczenia kontaktów z pracownikami represyjnie przeniesiona z przyzakładowej poradni w ZPB im. Marchlewskiego do Poradni Medycyny Pracy. Organizowała pomoc medyczną i materialną dla internowanych i aresztowanych w ramach Komitetu Pomocy Internowanym. Współorganizator manifestacji 3 Maja 1982 r., organizator samopomocy środowiskowej.
   Od 1984 roku przebywa na emeryturze.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.