Andrzej Jakubowski
ur. w 1955 r. w Kutnie, absolwent Technikum Elektronicznego im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, pracownik Zakładów Podzespołów Radiowych "Milfex" (1976-1987) i Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" (1987-2001) w Kutnie.
Od września 1980 działacz NSZZ "Solidarność". Członek Komisji Zakładowej i przewodniczący Komisji Wydziałowej w "Milfexie".
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w działalność podziemnych struktur "Solidarności". Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Po 1989. kontynuował działalność zwiąkową, od 2001 r. członek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka i przewodniczący Podregionu Kutno.
Źródła: wywiad (wd), "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005".