Stanisław Jaksa
ur. w 1939 roku w Łodzi, konserwator urządzeń dźwigowych, wykształcenie podstawowe.
Członek komitetu założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność: w ZPB im. Armii Ludowej "Alba", a później Tajnej Komisji Zakładowej (współpraca z Regionalną Komisją Wykonawczą).
.Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z grupą działaczy zabezpieczył maszyny do pisania i matryce i rozpoczęto druk ulotek i przedruków z otrzymywanej prasy podziemnej (później powstało regularnie wychodzące czasopismo "Wolna Solidarność").
Technik druku od ramek do offsetu od J.Śreniowskiego, papier i inne materiały drukarskie otrzymywał od Zdzisława Domagalskiego i Pawła Darnowskiego. Drukował w mieszkaniach znajomych przy ul. Dubois, w Justynowie, na Ksawerowie. "Wolną Solidarność"kolportował w środowiskach łódzkich zakładów włókienniczych za pośrednictwem Stanisława Mecycha, a w pabianickich - za pośrednictwem Eugeniusza Cieciorowskiego i Jerzego Łuczaka. Uczestniczył w wymianie czasopism drugiego obiegu z zakładami pracy innych miast Polski ładując część nakładu do wysyłanych przez zakład skrzynek z przędzą.
Kolporter książek niezależnych (ze St. Mecychem i Markiem Czekalskim). Pomagał St. Mecychowi w druku kalendarzy wraz z Leszkiem Koziołem. Przez sąsiadkę Halinę Ilkiewicz nawiązał kontakty z działaczami "S" Śląska.
Kilkakrotnie zabierano go z domu i z pracy na przesłuchanie w KW MO, przeprowadzano rewizje w mieszkaniu.
Po 1990 roku należał do UD i UW.
Źródła: ankieta (ik)