Zbigniew Jurzysta
ur. w 1955 w Łodzi, wykształcenie średnie techniczne, trener Rugby.
Osoba wspierająca KOR przez aktywne uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach szwagra,
Tomasza Filipczaka i żony Haliny: kolporterskich, ulotkowych, a także - okazjonalnie -
poligraficznych. Brał udział w sesjach samokształceniowych.
W stanie wojennym uczestniczył w manifestacjach, pomagał rodzinom internowanych i
więzionych, a także Tomaszowi Filipczakowi w realizacji inicjatyw kultury niezależnej w
ośrodku 84.Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.
Inwigilowany, zatrzymywany, rewizje w domu, posłuch. W 79-80 odmowa wkładki paszportowej
na wyjazd do NRD. W latach 82-84 przesłuchiwany, zwolniony z pracy w Elektromontazu w 84.
Obecnie trener Rugby.
Źródła: ankieta (mj)