Ryszard Jurzysta
działacz NSZZ "Solidarność' w Zakładach "Bistona".
Aresztowany 14 grudnia 81 za organizowanie strajku w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego. Skazany (wraz z Wojciechem Rutowiczem i Włodzimierzem Stefaniakiem) na 3 lata
więzienia
W 1983 wyemigrował do Szwecji.
Źródła: wywiad (tf)