Halina Jurzysta
ur. w 1955 w Łodzi, wykształcenie średnie ogólnokształcące.
Osoba wspierająca KOR poprzez współpracę bratem Tomaszem Filipczakiem. Brała udział w drukowaniu i kolportażu łódzkich wydawnictw drugiego obiegu oraz druków ulotnych, a także w akcjach ulotkowych i manifestacjach. Okazjonalnie uczestniczyła w sesjach samokształceniowych.
W stanie wojennym pomagała rodzinom internowanych i więzionych.
Inwigilowana, rewizje w domu, podsłuch, zwolnienie z pracy.
Obecnie pracownik umysłowy w Browarach Łódzkich S.A.
Źródła: ankieta (mj)