Tadeusz Jóźwiak
ur. w 1923 w Polanowicach (woj. bydgoskie), wykształcenie podstawowe, uczył pracowników budowlanych.
W latach 1940-41 przetrzymywany w więzieniu niemieckim , a następnie w sowieckim, skąd zbiegł. W latach 1945-47 żołnierz 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej ("Śmierć") dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielorza (Łupaszki).
1980-81 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" Łódzkich Zakładów Budowlanych "Śródmieście".
Od wprowadzenia stanu wojennego do lipca 83 odpowiedzialny za przygotowanie do druku w swoim mieszkaniu przy ul. Wólczańskiej "Biuletynu Informacyjnego "S" Ziemi Łódzkiej". Zrobił matrycę z nazwą biuletynu. W 81-83 przygotowywał i drukował ulotki m.in. o potrzebie strajku powszechnego w Łodzi w grudniu 81.
W latach 81-83 pomagał w zorganizowaniu schronienia w klasztorze ojców jezuitów dla osób zagrożonych prześladowaniami (aresztem, internowaniem).
Współpracował z Ryszardem Patzerem i Ryszardem Wociechowskim.
W 1982 zwolniony z pracy, przywrócony po niemal roku starań.
Źródła: wywiad (tcz)