Barbara Jóźwiak z d. Błaszczyk
ur. w 1960 r. w Opocznie.
W styczniu i lutym 81 jako studentka UŁ brała udział w strajku studentów łódzkich uczelni. Razem z Tadeuszem Wiatrowskim, Andrzejem Chmielewskim, Wiesławem Maciejewskim, Krystyną Krasowiak, Anną Organiściak i Małgorzatą Litwińczuk drukowała komunikaty strajkowe, później wraz z nimi współtworzyła Niezależne Wydawnictwo Studenckie "Paragraf" (kilkanaście tytułów książek i broszur). Zajmowała się kolportażem, składaniem i zszywaniem. Była działaczem NZS na UŁ.
W stanie wojennym nie kontynuwała działalności.
Obecnie pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Źródła: ankieta (wd)