Jerzy Jończyk  
ur. w 1943 w Łodzi, wykształcenie wyższe aktorskie, absolwent PWST w Krakowie.
1980-81 Członek Komisji Zakładowej "S" Teatru Powszechnego w Łodzi oraz Teatru Studio, delegat na zjazd ogólnopolski w listopadzie 81.
1981-88 współtwórca Katolickiego Teatry Wędrownego występującego w kościołach i klasztorach całej Polski (przedstawienia o charakterze patriotycznym, na bazie tekstów m.in. Jana Pawła II.
Był częstym gościem w domu Anny i Witolda Sułkowskich, gdzie poznał również Władysławę i Klemensa Zbrońskich.
1981-83 wielokrotnie przesłuchiwany, dwukrotnie zwalniany z pracy, bezskutecznie starający się o przywrócenie. 1981-88 inwigilowany.
1990-94 członek Rady Miejskiej Łodzi
Od 2000 na rencie chorobowej.
Zmarł 16 sierpnia 2009 r.
Źródła: wywiad (tcz)